WŁASNE DZIEŁO

Jest to własne dzieło maszyny utrzyma­ne w stylu znanych jej kompozycji. Powyższy schemat jest oczywiście maksymal­nie uproszczony. W dokładniejszych rozważa­niach należałoby wziąć pod uwagę błędy wyni­kające z aproksymacji, czyli przybliżeń funkcji przetwarzania analogowo-cyfrowego, zniekształ­cenia wprowadzane przez głośnik i szereg in­nych elementów. Trzeba by także uwzględnić dodatkowe bloki elektroniczne zwięk­szające czytelność prądu, który dostarczany jest do głośnika (wzmacniacze, filtry itp.). Są to za­gadnienia niezmiernie istotne — wystarczy wspomnieć, że dla zapewnienia dobrej jakości dźwięku należy podawać co najmniej 20 tysię­cy cyfrowych wartości funkcji u(t) na sekundę, czyli próbkować tę funkcję z częstotliwością 20 kHz.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)