WSPÓLNE POWIĄZANIE

Wspólnie ze znanym rady­kalnym plastykiem Marcelem Duchamp powią­zał Cage muzykę z szachami uzyskując na bie­żąco dźwięki, które odpowiadają rozgrywanej partii. Znane partytury Cage’a ograniczają się do lakonicznych poleceń w rodzaju: „Zapal ko­minek i posłuchaj dźwięku ognia”. Dążąc do od­krywania nieznanych form Cage opracowywał własne metody opisu muzyki wychodzące dale­ko poza notacje tradycyjne. Cage zaskakuje in­nowacjami, przenosi na grunt muzyki zasady filozofii Wschodu, stosuje zjawiska losowe, łą­czy muzykę ze światłem — słowem jest naj­barwniejszą postacią muzycznej awangardy jednym z jej głównych bohaterów.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)