WSPÓŁPRACA W BADANIACH

W badaniach tych współpracują z kompozytorami matematycy i specjaliści od maszyn cyfrowych. Rezultatem ich prac są no­we, coraz sprawniejsze metody syntezy. Lej aren A. Hiller, obecnie profesor kompozycji Wydzia­łu Muzyki Uniwersytetu w Buffaio, współ­działa np. z Pierrem Ruizem, matematykiem z Bell Telephone Laboratories, tworząc systemy zwiększające możliwości komputera dzięki od­powiednim operacjom matematycznym. Infor- mac je na ten temat znaleźć można między in- ‚ nymi w artykule Hillera i Ruiza Synthesing Musical Sounds by Solving the Vave Eąuation jor Vibrating Objects, opublikowanym w nume­rach 6 i 7 pisma „Journal of the Audio Engi- neering Society” z 1971 r. W tym wypadku efektem syntezy jest nie tylko nagranie zsynte- zowanego dźwięku, ale i wykresy funkcji, która ten dźwięk wywołuje.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)