WSZECHŚWIAT INFORMACYJNY,

Żyjemy we wszechświecie informacyjnym, tzn. w rze­czywistości fizycznej (konkretnej, sensualnej), wzbogaco­nej strukturami abstrakcyjnymi, czyli informacjami seman­tycznymi (biologicznymi) i pragmatycznymi (świadomymi, psychicznymi). Wszystko egzystuje, czyli istnieje, jawnie, poza przeżyciami wewnętrznymi, pojęciami w samoświado­mości, które absolutnie są, ale nie istnieją, nie bytują w sposób jawny i ogólnie dostępny, czyli cybernetyczny.Cybernetyka ze swoją teorią informacji stworzyła jednolity sposób patrzenia na rzeczywistość — w istocie nie jedno-, ale trójaspektową. Aspekty rzeczywistości przenikają się wzajemnie. Nie istnieje świadomość bez podkładki — noś­nika fizycznego, jakkolwiek zbudowanego z delikatnej sub­stancji. Nie ma również na świecie żadnego fizycznego przedmiotu, który by potrafił obronić się przed „trawiącą” działalnością abstrakcji i ostać się przed transformacją in­formatyczną.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)