WSZYSTKIE EFEKTY PLASTYKI

Posługuję się tu, rzecz jasna, elementarnymi przykładami, żeby wytłumaczyć zasady powsta­wania obrazów komputerowych. Błędne zatem byłoby mniemanie, że wszystkie efekty plastyki maszyn cyfrowych są równie prymitywne. Prze­chodząc do omówienia prac bardziej artystycz­nie dojrzałych, sądzę, że polski czytelnik może mieć już o nich własne opinie. W kilku naszych ośrodkach badawczych prowadzone były do­świadczenia nad zastosowaniem maszyn do kom­pozycji graficznych (m. in. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie opracowano w tym celu program dla minikomputera).We wrześniu 1973 roku gościliśmy w warsza­wskiej Galerii Współczesnej austriacką grupę eksperymentalną Ars Intermedia. Grupa ta, za­łożona w 1966 roku przez wiedeńskiego profe­sora sztuk pięknych Otto Beckmanna, liczy pię­ciu członków. Na otwarcie wystawy w Galerii Współczesnej przybył syn prof. Beckmanna Oskar, który po ukończeniu studiów politech­nicznych objął kierownictwo placówki rozwojo­wej koncernu Siemensa.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)