WSZYSTKIE TYPY

Ponadto należałoby rozważyć, czy możliwe byłoby działa­nie tego „telefonu bez drutów” bez wmontowania w ob­wód informacyjny jakichś urządzeń pośredniczących, czy przekaz telepatyczny wnikałby przez skórną powłokę czaszkę na całej powierzchni mózgu, czy też należałoby wytypować szczególnie wrażliwe miejsca, które spełnia­łyby rolę receptorów-anten. Przez receptory-anteny obca myśl-informacja mogłaby wniknąć i ożywić chore i nie­wydolne obwody regulacyjne. Oczywiście wszystkie tego typu rozważania nie miałyby sensu, gdyby na wstępie — chociaż w dalekim przybliżeniu — nie sprecyzować na­tury fizycznej nośnika tego domniemanego przekazu tele­patycznego. Gdyby więc możliwość telepatycznego prze­kazywania myśli na odległość została udowodniona, to świadczyłoby bezspornie o istnieniu ideowego, informacyj­nego nurtu myślowego. I wtedy dopiero wszelkie stara­nia, aby „wpaść w rezonans” z cudzymi myślami, nie by­łyby Syzyfową pracą ani czczą fantazją.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)