WYNIKI PRACY MASZYN

Wyniki pracy maszyn podawane są w postaci drukowanej partytury i taśmy dziurkowanej Określającej parametry każdej z nut. Mogą one być odtworzone przez towarzyszący kompute­rowi sprzęt lub przekazane do studia muzyki elektronicznej dla dokonania nagrań. Ze wzglę­du na zastosowanie instrumentów elektronicznych Sutcliffe użył zapisu operującego skalą ok. 90 nut w oktawie. Ponadto nuta opisana jest czasem narastania, ustalania się i opadania syg­nału oraz odcinkiem ciszy przed następną nutą. Dane na temat nuty wyrażane są przez siedem liczb (natężenie i postać fali dźwiękowej są rów­nież przedstawione numerycznie). Przez wpro­wadzenie ograniczonej losowości Sutcliffe otrzy­mał więc muzykę o interesującej zmienności, strukturalnej. Uniknął przy tym monotonii, ja­ką niesie z sobą przypadek nieuikierunkowany, dający podczas słuchania z dużej odległości efekty statystycznej średniej — jednostajnego szumu.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)