Z LINII PROSTYCH

Przyjmijmy, że słownik złożony jest z linii prostych o długościach będących wielokrotnoś­cią odcinka uznanego za jednostkę miary. Licz­by od 0 do 9 określają ilość takich jednostko­wych odcinków w danej prostej. Z gramatyką związane są liczby innej serii. Wylosowanie 1 oznacza przesunięcie następującej linii o 30° w lewo w stosunku do poprzedniej; 2 przesunię­cie o 20° w lewo; 3 o 10° w lewo; 4, 5 i 6 ko­lejno 10°, 20° i 30° w prawo. Liczba 7 powo­duje zakończenie danej gałęzi i rysowanie drze­wa począwszy od ostatniego rozgałęzienia, 8 i 9 to samo, ale o dwa i trzy rozgałęzienia w tył. Zero w tej serii kończy proces tworzenia.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)