ZAŁOŻENIE I ZAKRES DZIAŁANIA

Inż. Beckmann przed­stawiając założenia i zakres działania gruipy Ars Intermedia — powiedział, że „stara się nawiązać ścisły kontakt artystów z architektami, muzy­kami, filmowcami i naukowcami. Zajmuje się grafiką i plastyką skomputeryzowaną, grafiką komputerowo-laserową, filmem komputerowym, holografią, informatyką i tekstami komputero­wymi […] Sztuka w tym kontekście jest mani­festacją dokonującą się w obszarze artystycz­nym. Objawia się w niej przejście od klasycz­nego, statycznego i trwale określonego obrazu świata — do myślenia łańcuchami funkcjonal­nych uzależnień algorytmicznych”. Grupa to ambitna i niezależna; w trosce o tę swoją nieza­leżność zrezygnowała z propozycji ideowego i materialnego patronatu szacownych i zasob­nych instytucji. Chcąc zdobyć pełną samodziel­ność Ars Intermedia opracowała i nawet wyko­nała dostępnymi sobie środkami własny kom­puter nazwany A.I./70 przeznaczony wyłącznie do twórczości artystycznej, która budzi duże zainteresowanie publiczności i krytyków.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)