ZASTĄPIENIE INSTRUMENTÓW

Dopiero zastąpienie instrumentów sprzętem elektronicznym, a rzutu kostką czy monetą — komputerem pozwoliło wrócić do dawnych idei, odświeżyć je, wydobyć z nich wszystkie walory, zgodne z ich poten­cjalnymi możliwościami. Po raz pierwszy wykazał to szkocki mate­matyk T. H. 0’Beirne, który dokonał kompu­terowych nagrań stosując zasady podane w Mu- sikalisches Wiirfespiel. Natrafił on na ślad tej książki szukając dawnych rozrywek matema­tycznych, którymi się pasjonował, a nawet w 1965 roku nakładem Oxford University Press wydał poświęconą im książkę Puzzles and Paradoxes. 0’Beirne postanowił metodę przypi­sywaną Mozartowi wypróbować na maszynie cyfrowej należącej do firmy Barr and Strond w Glasgow, gdzie wówczas pracował. Był to zbudowany na początku lat sześćdziesiątych nie­wielki i stosunkowo powolny komputer na­zwany SOLIDAC.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)