ZBIÓR ROZKAZÓW

Na­darza się więc okazja, by nieco szerzej omówić sprawę programowania komputerów w tej dzie­dzinie sztuki. Program — jak już wspomniałem jest to zbiór następujących po sobie rozkazów zapisanych w zrozumiałym dla maszyny języku (do najbardziej znanych języków programowa­nia należą ALGOL i FORTRAN). Komputer po otrzymaniu rozkazów przystępuje do wykony­wania kolejnych czynności, zmierzając do reali­zacji zadania, jakie mu stawiamy. Program ope­ruje zazwyczaj zbiorem podstawowych elemen­tów, jakby słownikiem; reguły łączenia słów- -elementów można by nazwać gramatyką. Zależnie od rodzaju sztuki słownik artystyczny jest wykazem dopuszczalnych fragmentów me­lodii, pojedynczych tonów bądź ich parametrów, liter bądź znaków drukarskich w poezji, ruchów bądź kombinacji ruchów w komputerowej choreografii.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)