ZDOBYCZE KOMPUTEROWEJ TECHNIKI

Ostatnie zdobycze komputerowej techniki rów­nież mogą się przydać w redakcjach — np. mo­nitory ekranowe ułatwiające bieżącą korektę książki, której drukiem steruje komputer. Sta­tystyczne obliczenia ilości i długości słów oraz ich znaczeń lub przynależności do grup tema­tycznych (temat: wojna, religia, rodzina, opisy przyrody), częstość występowania znaków in- terpukcyjnych, wychwytywanie prawidłowości w ich rozmieszczeniu — wszystko to dostarcza obfitego materiału do analiz literackich. W tern sposób ustala się zasób słownictwa danego pi­sarza, odrębne cechy jego stylu, wpływy i za­leżności, nawet stany psychiczne towarzyszące powstawaniu poszczególnych fragmentów tek­stu. Znane są i cenione prace w tym zakresie A. Q. Mortona, autora The Computer as an Aid to Literary Studies. Morton poddał analizie Nowy Testament oraz utwory z literatury staro- : greckiej (przeważnie epopee Homera) i użył tak­że komputera do testowania hipotez archeolo­gicznych. A przy tym tak dalece udoskonalił algorytmy badawcze, że maszyna może — na podstawie zachowanych tekstów — dać odpo­wiedź na przeróżne, zgoła niecodzienne pyta­nia: np. czy Arystoteles seplenił.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)