ZŁOŻONA PROCEDURA

Procedura, którą posłużono się w Illiac Suitę, była dość złożona — wzorowała się na progra­mach analizy związków molekularnych (Hiller jest z zawodu chemikiem). Opierała się na pro­cesach Markowa, czyli statystycznych modelach procesów o zmiennej losowej zależnej, stosowa­nych jako środek opisu problemów obliczenio­wych z różnych dziedzin. Prawdopodobieństwa osiągania przez zmienną losową odpowiednich przyszłych wartości zależą w tych procesach jedynie od jej aktualnej wartości, nie zależą na­tomiast od wszystkich poprzednich, które do tej pory zmienna losowa przyjmowała. Jeśli za zmienną losową przyjąć brzmienie kolejnych dźwięków, to prawdopodobieństwa usłyszenia dźwięków z jakiegoś zbioru zależeć będą tylko od tego, jaki dźwięk je poprzedzał. Wprowa­dzenie procesów Markowa nie dawało sekwen­cji zupełnie przypadkowych, ale znacznie roz­luźniało reguły odtwarzanych utworów. Według opinii krytyków przetworzone w ten sposób fragmenty muzyki klasycznej odbierało się ra­czej jak utwory Bartoka.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)