ŹRÓDŁO DŹWIĘKU

Głośnik jest źródłem dźwięku, które wywo­łuje zmiany ciśnienia w otaczającym go powie­trzu na skutek mechanicznych drgań membra­ny. Drgania te zależą od przepływu prądu do­starczanego do tego głośnika. Jeśli więc chcemy uzyskać określony dźwięk — musimy ty] ko wytworzyć prąd o określonym przebiegu, czvli prąd odpowiednio zmieniający się w czasie, co należy do zadań typowo elektronicznych. Zmiany te jednoznacznie określa funkcja zmian jego napięcia w czasie u(t). Funkcja ta zresztą daje się zapisać iw postaci czysto fizycz­nej, np. jako zmiany kształtu rowika płyty gra­mofonowej lub jako namagnesowanie taśmy magnetofonowej. Zapis taki odczytuje igła albo głowica, przetwarzając zmiany kształtu rowka lub stanu namagnesowania taśmy na zmiany prądu w czasie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)