ŻYCIE I NAUKA

Nie można utożsa­miać życia, wyrażanego językiem potocznym, z bardziej elitarną, bardziej intensywną, choć węższą w swym za­kresie nauką opisywaną naukowym językiem. Zycie i nauka są względnie autonomicznymi dziedzinami jednej rzeczywistości. I nie w pełni zgodzić się można z poglą­dem, że twierdzenie naukowe o tyle tylko posiada sens, o  ile może być przetłumaczone z języka naukowego na po­toczny. To twierdzenie łamie perspektywę rozwoju i nie odzwierciedla sedna dziejów, znosząc autonomię między nauką a życiem i głosząc bezwzględny prymat drugiego nad pierwszym.Życie oprócz tego, że egzystuje, czego jesteśmy naocz­nymi świadkami, jeszcze obcuje i przenika esencjalne wnę­trza, czyli niedostępne enklawy istoty bytu. I właśnie z ele­mentów egzystencjalnych i esencjalnych życie wzbudza kolosalną siłę — wyobraźnię.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)